• Ettevõtte vara- ja vastutuskahju avaldus

  • Kahjujuhtum

  • Hüvitise saaja

  • Kokkuvõte