Kuidas toimida õnnetuse korral?

Kui kodus juhtub õnnetus, siis taga ohutus ning võimalusel võta kasutusele meetmed, et kahju ei suureneks. Pildista või filmi sündmuskoht ning kahjustunud esemeid.

Vee- ja tormikahju

 • tee kindlaks kahju põhjus ning võta kasutusele meetmed, et vältida kahju suurenemist (nt sulge vee pealevoolukraan, kata purunenud katus kile või kattega jne)
 • teavita juhtunud õnnetusest mõjutatud osalisi nagu omanik, maja haldaja ja naabrid
 • torustiku avarii korral teavita ka maja teenindavat toruabi
 • vajadusel helista hädaabinumbril 112 ning toimi vastavalt nende juhistele
 • tõsta niiskust kartvad esemed põrandast kõrgemale ja kuivata võimalusel ruum

Tulekahju

Helista kohe hädaabinumbril 112 ning toimi vastavalt nende juhistele.

 • võimalusel võta tarvitusele meetmed tule kustutamiseks või selle leviku tõkestamiseks kuni tuletõrje saabumiseni, kasuta tulekustutusvahendeid nagu tulekustuti, tuletekk, vesi ja liiv
 • võimalusel päästa kõik hoones viibivad inimesed ja elusolendid
 • lahku ruumidest, sulge enda järel uksed ja aknad, aga ära lukusta neid päästjate sissepääsuks
 • lülita elekter elektrikilbist tulekustutustööde ohutuks teostamiseks välja
 • võta vastu esimesena kohale jõudnud tuletõrjeüksus, teata neile tulekolde ja inimeste ja veetrasside asukoht ning informeeri neid plahvatusohtlikest ja toksilistest ainetest ja elektripeakilbi asukohast
 • peale tulekahju kustutamist organiseeri vara järelvalve ja kaitse
 • säilita sündmuskoht puutumatuna tulekahju tekkepõhjuste avastamiseks

Vargus ja vandalism

Helista kindlasti hädaabinumbril 112 ning toimi vastavalt nende juhistele.

 • hoia sündmuskoht puutumatuna kuni politsei saabumiseni ning vormistage juhtum nõuetekohaselt
 • sulge uksed ja aknad, et kahju ei suureneks

Seadme rike

 • lülita seade välja või eemalda elektrivõrgust
 • selgita välja seadme hooldaja või pädev remondi teostaja
 • selgita välja rikke põhjus ja orienteeruv remondi maksumus
 • kui tegu on ülepingest põhjustatud veaga, teata sellest ka elektrivõrgu teenuse pakkujat

Kuidas toimub kahjukäsitlus?

Täida kahjuavaldus ja võtame sinuga ise ühendust. Meie ekspert selgitab välja kahju põhjuse, suuruse ja juhtumi muud asjaolud ning lepib kokku remondi teostamise. Hüvitame kahju, kui kõik vajalikud asjaolud ja kahju suurus on selged, otsuse edastame sulle e-kirjaga või posti teel.