Ehitustööde kindlustamine

Ehituse ajal ja ka pärast ehitustööde lõppu on kasu kindlustusliikidest, mis aitavad kvaliteeti garanteerida ja lubadusi täita ka siis, kui midagi olulist viltu peaks vedama.
  • Kindlustussumma ei vähene väljamakstud hüvitise, õigusabikulude ega muude hüvitamisele kuuluvate kulude võrra.
  • Õigusabikulude hüvitamisel ei kohaldata eraldiseisvat omavastutust.

Kaitse enda ettevõtet ning selle vara

Täida vorm ning märgi, millised ettevõtte kindlustuslahendused sind huvitavad. Koos leiame sulle sobivaima lahenduse.

Soovin kindlustuslahendust 

Ehitustööde koguriskikindlustus (CAR)

Ehitustööde tegemisega, olgu see ehitise püstitamine, teede ehitus, tarindi kokkupanek või muu ehitusega seotud tegevus, kaasnevad alati teatud riskid. Need riskid võivad olla seotud juba tehtud ehitustööde kahjustumise või hävimisega, ehitusel kasutatavate asjade kahjustumise, varguse või hävimisega ning vastutusega, mis tekib kolmandale isikule ehitustööde käigus tekitatud kahju eest.

Ehitustööde vastutuskindlustus

Hüvitame ehitustegevuse käigus tekitatud kahju kolmandatele isikutele. Hüvitatavad on nii varakahjud, isikukahjud kui õigusabikulud.