Hoonete ja muu vara kindlustamine

Ettevõtjana teed igapäevaselt kõik, et sinu äri toimiks ja areneks. Meie ärikliendi kindlustustooted on mõeldud ettevõtlusega seotud riskide maandamiseks. Kindlustades äritegevuseks vajalikud hooned, seadmed või kauba erinevate ohtude vastu, võid olla kindel, et ebaõnne korral ei jää sa kahjukandmisel üksi.
Lisaks kindlustame ka riigile, kohalike omavalitsustele ja muudele organisatsioonidele kuuluvat vara.

Kaitse enda ettevõtet ning selle vara

Täida vorm ning märgi, millised ettevõtte kindlustuslahendused sind huvitavad. Koos leiame sulle sobivaima lahenduse.

Soovin kindlustuslahendust 

Ettevõtte varakindlustus

Ettevõtte varakindlustus on mõeldud kindlustamaks juriidilise isiku (edaspidi ettevõtte) vara. Kindlustuskaitsed jagunevad põhi- ja lisakaitseteks. Põhikaitsed on tulekahju, torustiku leke, vargus, vandalism, torm, klaasi purunemine, üleujutus ja koguriskikindlustus. Lisakaitsed on elektrihäire, seadme- ja masinarike ning majandustegevuse katkemine. Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse kindlustatud eseme kahjustumisest või hävinemisest tulenev kahju.


Mida saab kindlustada?

ü Ettevõtte varakindlustuse kindlustatud ese on

ü  hoone

ü  hoone karp

ü  rajatis

ü  siseviimistlus

ü  inventar ja seadmed

ü  kaup

ü Kindlustusjuhtumid, mille vastu saab kindlustada on:

ü  tulekahju, torustiku leke, vargus, vandalism, torm, klaasi purunemine, üleujutus, kogurisk

ü  elektrihäire

ü  seadme- ja masinarike

ü  majandustegevuse katkemine

ü Kindlustussummaks võib olla:

ü  hoone, rajatise, siseviimistluse või hoone karbi taastamis- või jääkväärtus

ü  inventari ja seadmete uusväärtus või turuväärtus

ü  kauba sisseostuhind või toodetud kauba omahind

ü  majandustegevuse katkemise lisakaitse korral saamatajäänud kasum, püsikulud või rendituluMajandustegevuse katkemise kindlustus

Koos ettevõtte varaga soovitame kindlustada ka majandustegevuse katkemisega seotud kahjud. Majandustegevuse katkemise kindlustatud ese on ettevõtte tootmisprotsessi või muu majandustegevuse ärikasum, püsikulud, üüri- /renditulu kaotus või lisakulud.

Elektrooniliste seadmete rikete kindlustus (EEI)

Elektroonikaseadmed ning neis sisalduv info, millest su äri sõltub, on õrnad ja haavatavad. Elektrooniline rike, sisemine purunemine, kasutaja ettevaatamatus või ebaõige töövõte võivad seadmeid kahjustada. Seetõttu soovitame elektroonikaseadmetele lisada EEI katte, millega asendame seadme või hüvitame purunenud osade taastamise.

Masina rikete kindlustus (MB)

Vältimaks ootamatuid remondikulusid, on kasulik kindlustada oma statsionaarsed tööstusmasinad ja nende lisaseadmed elektriliste või mehaaniliste rikete ning masinaosade purunemise vastu.