Vastutus­kindlustus

Et sinu ettevõte saaks vastata oma klientide ootustele ja oma tegevuse tagajärgede eest alati ka vastutada, pakume kindlustusliike ja laias valikus lisakaitseid, mis aitavad pidada lubadusi ja katta kulusid, mis õnnetul kombel su ettevõtte süül võivad tekkida.

Kaitse enda ettevõtet ning selle vara

Täida vorm ning märgi, millised ettevõtte kindlustuslahendused sind huvitavad. Koos leiame sulle sobivaima lahenduse.

Soovin kindlustuslahendust 

Juriidilise isiku vastutus­kindlustus

Kindlustame sinu ettevõtte ja selle töötajate vastutust tööülesannete täitmisel. Hüvitame ettevõtte tegevusest, tootest või hoone ja territooriumi valdamisest tekkinud vara- ja isikukahjud kolmandatele isikutele ning ettevõtte õigusabikulud. Tööandja vastutuskindlustusega on võimalik katta kahjud, mis tulenevad tööõnnetustest. 

Vaba­tahtlik erialase tegevuse vastutus­kindlustus

See on vajalik kindlustuskaitse ettevõttele, kelle spetsialistide töös võib juhtuda, et erialase teenuse osutamise käigus tekib vara- või isikukahju, mille ta seaduse järgi hüvitama peab.

Audiitori ja advokaadi kohustuslik kutsekindlustus

Hüvitame audiitorite ja advokaatide kutsetegevuse tõttu tekkinud varalise kahju, kui rikkumine toob kaasa seadusest tuleneva nõude.