Kuidas toimida õnnetuse korral?

Siit leiad vastused korduma kippuvatele küsimustele.

Sõidukikahju

Õnnetusse sattudes taga ohutus ja veendu, et õnnetuspaik ja osalejad on teistele liiklejatele nähtavad.

 • Helista hädaabinumbril 112 ning toimi vastavalt nende juhistele, kui:

  • õnnetuses sai viga inimene
  • üks autojuhtidest on joobes, juhilubade või kindlustuseta
  • kahju tekitaja on sündmuskohalt lahkunud
  • toimub teelt väljasõit
  • toimub otsasõit loomale, liiklusmärgile, rajatisele või sõidukile, mille omanikuga ei saa sõlmida kirjalikku kokkulepet sündmuskohal
  • liiklusõnnetuses osalenud pooled ei ole õnnetuse põhjustes ühel meelel ja ei saa süü osas kokkuleppele

  Oota ära politsei ja päästemeeskonna saabumine ning vormistage juhtum nõuetekohaselt.

 • Liiklusõnnetuse osapooled peavad jõudma kokkuleppele, kes on õnnetuse põhjustaja ja kannatanu ning täitma sellele vastavalt liiklusõnnetuse teate. Lisaks pildista telefoniga sõidukite asukoht sündmuskohal ja fikseeri tekkinud vigastused.

  Kui blanketti pole käepärast, siis võib liiklusõnnetuse teate ka paberil vormistada. Kindlasti pane kirja:

  • kannatanu ning põhjustaja nimed, isikukoodid ja kontaktandmed
  • sõidukite registreerimisnumbrid, margid ja mudelid
  • juhtumi kirjeldus koos skeemiga
  • allkirjad, et osalised on kirjapanduga nõus
 • Sündmuskohalt võid lahkuda pärast juhtumi vormistamist.

  Purunenud klaasiga sõiduk toimeta turvalisse kohta, et vältida vargusi salongist. Kui vajad puksiirteenust, pöördu Autoabi24 poole, kes aitab sind nii sündmuskohal kui toimetab sõiduki lähimasse remondiettevõttesse.

  Autoabi24 pakub ööpäevaringset abi Eesti ja Euroopas telefonil +372 611 6112. Gjensidige kaskokindlustusega on Autoabi24 teenus tasuta.

 • Kiireimaks kahju lahendamiseks pöördu meie koostööpartnerist remondiettevõtte poole, kes abistab sõiduki kahjustuste hindamisel ja vajalike dokumentide täitmisel.

  Remondiettevõtted

 • Kannatanul on õigus nõuda liikluskindlustuse juhtumi käsitlust oma kindlustusandjalt kui:

  • kindlustusjuhtumi läbi on kahjustada saanud vaid sõiduk või sõiduk ja muu asi samas juhtumis
  • kindlustusjuhtumis osalenud sõidukite põhiasukoht on Eesti
  • hüvitise summa on eeldatavalt alla 10 000 EUR
  • kindlustusjuhtumi asjaolud on selged

Reisikahju

Mida ma pean tegema kui:

 • Pöördu esimesel võimalusel arsti poole. Kui satud arsti juurde Euroopa Liidu riikides, kasuta Euroopa ravikindlustuskaartiKui sa ei leia sobivat arsti või sul pole võimalik ise ravi eest tasuda, pöördu Reisiabi24 poole.

  • Toimi arsti ettekirjutiste järgi ja küsi arstilt diagnoosiga arstitõend. Vaid arstitõendi olemasolul saame kahju hüvitada.
  • Kui tasud ise arstivisiidi, ravimite, transpordi jms eest, hoia kõik makset tõendavad originaaldokumendid alles.
  • Täida  esimesel võimalusel reisikahju avaldus ja lisa juurde kõik vajalikud dokumendid (arstitõend, kuludokumendid jms).

  Euroopa ravikindlustuskaart ja selle kasutamise info riigiti.

  Reisiabi24 pakub ööpäevaringset abi telefonil +372 611 6112. Gjensidige reisikindlustuse klientidele on teenus tasuta.

 • Pöördu esimesel võimalusel Reisiabi24 või meie kahjukäsitluspartneri April Baltic poole, kes lepib ise haiglaga kokku nii edasise ravi kui ka vajadusel sinu koju tagasi toomise ning kogub kokku kõik vajalikud meditsiinidokumendid ja raviarved. Sinu ülesanne on toimida arsti ettekirjutistele ning kiiresti paraneda.

  Reisiabi24 pakub ööpäevaringset abi telefonil +372 611 6112. April Baltic kontaktid +370 5203 4440 / [email protected]Gjensidige reisikindlustuse klientidele on teenus tasuta.

 • Teavita koheselt oma reisikorraldajat, lennufirmat või hotelli, et reisi muuta või tühistada.

  • Täida esimesel võimalusel reisikahju avaldus.
  • Lisa avaldusele diagnoosiga arstitõend, kus on kirjas haigestumise asjaolud ja kuupäev ning oma eelnevalt tasutud ja tagastamatud arved, mis on selle reisiga seotud (reisipaketi maksumus, lennupiletid vms).
  • Pöördu lennujaama pagasiteenindusse või infoletti ning esita lennufirmale avaldus pagasi hilinemise kohta.
  • Hoia alles lennufirmalt saadud tõend hilinemise ja pagasi kättesaamise kohta. Vaid tõendite olemasolul saame kahju hüvitada. Kontrolli kindlasti allkirjade ja kuupäevade märget dokumendil!
  • Vajadusel võid osta hädavajalikke esemeid 50 euro ulatuses iga hilinenud päeva kohta. Säilita kuludokumendid!
  • Täida esimesel võimalusel reisikahju avaldus ja lisa juurde kõik vajalikud dokumendid (tõendid, kuludokumendid jms).
  • Pöördu viivitamatult transpordiettevõtte poole ning esita avaldus kahjustuse kohta. Kui avastad pagasi või selle sisu kahjustuse pärast lennujaamast lahkumist, teata juhtunust esimesel võimalusel transpordiettevõtte pagasiteenindusele.
  • Taotle transpordiettevõttelt kahju korvamist. Osad lennufirmad korraldavad kiiresti kohvri parandamise või pakuvad asenduskohvrit.
  • Kui transpordiettevõte keeldub hüvitamast, täida esimesel võimalusel reisikahju avaldus ja lisa juurde kõik vajalikud dokumendid (transpordiettevõttes registreeritud kahjustuse avaldus, pildid kahjustuse kohta jms).
  • Pöördu lähimasse politseijaoskonda ja registreeri juhtum.
  • Taotle, et juhtumi kohta väljastatakse tõend.
  • Kui varastatakse sinu pass või ID-kaart:
   • kui tegemist on riigiga, kus Eestil on välisesindus, siis väljastab konsul Eestisse tagasisõitmiseks tagasipöördumistunnistuse. See dokument väljastatakse tasuta.
   • kui tegemist on riigiga, kus Eestil ei ole välisesindust helista abi saamiseks Välisministeeriumi valvetelefonil +372 5301 9999.
  • Täida esimesel võimalusel reisikahju avaldus ja lisa juurde kõik vajalikud dokumendid (politseitõend varguse kohta, varastatud asjade nimekiri jms).
 • Kui spordivarustus hilineb rohkem kui 24 tundi või on saanud kahjustada, siis:

  • Pöördu vedajafirma poole ning küsi tõend hilinemise või kahjustuse kohta.
  • Taotle vedajafirmalt kahju korvamist.
  • Vajadusel võid rentida spordivarustuse kuni 200 euro eest. Säilita kuludokumendid!
  • Täida esimesel võimalusel reisikahju avaldus ja lisa juurde kõik vajalikud dokumendid (tõendid, kuludokumendid jms).
 • Kui oled piirkonnas, kus on aset leidnud terrorirünnak või looduskatastroof, siis teavita oma olukorrast Eesti Välisministeeriumi 24h valvetelefonil +372 5301 9999 või e-posti aadressil.

  Edasise ohutuse tagamiseks: 

  • Järgi kohalike ametivõimude korraldusi ja ohuhinnangut.
  • Väldi ühistranspordiga sõitmist ning rahvarohkeid kohti ja massiüritusi.

  Jälgi reisihoiatust Eesti Välisministeeriumi veebelehelt.

Õnnetusjuhtum

Õnnetusse sattudes pöördu esimesel võimalusel traumapunkti või arsti vastuvõtule ning täida arsti ettekirjutusi. Hoia alles kõik meditsiinidokumendid.

 • Kui satud vägivalla või kuriteo ohvriks, siis helista koheselt hädaabinumbril 112 ning toimi vastavalt nende juhistele.

 • Täida esimesel võimalusel õnnetusjuhtumi avaldus. Veendu, millised kindlustuskaitsed on sinu poliisile märgitud ning esita vastava kaitse hüvitise saamiseks järgmised dokumendid:

  Päevaraha

  • koopia traumakaardist
  • haigusloo väljavõte
  • töövõimetusleht, mille kestus on pikem kui 7 päeva

  Ravikulu

  • koopia traumakaardist
  • haigusloo väljavõte
  • kuludokumendid

  Püsiv puue

  Püsiva puude hüvitist maksame 1 aasta peale õnnetusjuhtumi toimumist, kui vigastused ei ole paranenud. Amputatsioonide korral maksame hüvitist varem.

  • koopia traumakaardist 
  • haigusloo väljavõte, kus sinu raviarst on kirjeldanud, milline on sinu tervislik seisukord 1 aasta peale õnnetusjuhtumit

  Surmajuhtum

  Kindlustushüvitise saamiseks peab õigustatud isik esitama meile surmatunnistuse.