Gjensidige kindlustus hüvitab oma klientidele kahju, kes koroonaviiruse tõttu reisida ei saa

28.02.2020

Viimased uudised

 • 24.05.2024
  Reisil võib ootamatu tervisemure tõttu minna arstivisiit maksma mitu tuhat eurot
  Loen edasi...
 • 08.05.2024
  KUULA | Mida reisikindlustust sõlmides tähele panna?
  Loen edasi...
 • 06.05.2024
  Kindlustusekspert annab nõu: päikesepaneelide seadistamisel tuleb just paigaldamisel eriti hoolikas olla
  Loen edasi...
Kõik uudised

Kindlustusettevõtte Gjensidige hüvitab oma klientidele reisi soetamisega tekkinud kahju, kellel oli plaanis reisida piirkonda, kuhu Välisministeerium koroonaviiruse leviku tõttu reisida ei soovita. Kindlustus kehtib aga ainult juhul kui reisitõrkega poliis on sõlmitud enne Välisministeeriumi soovituse avalikustamist.

„Hüvitame 90% reisikuludest inimestele, kellel on reisitõrkekindlustus ja ei soovi reisida piirkondadesse, kuhu Välisministeerium koroonaviiruse tõttu ei soovita reisida. Kahju hüvitatakse inimestele, kelle reisikindlustus oli vormistatud enne Välisministeeriumi avalikku soovitust antud piirkondadesse mitte reisida. Antud reisikindlustuse kate laieneb nii reisibüroodest kui ka eraldi soetatud reisikindlustusele,“ ütles Gjensidige tooteosakonna juht.

Gjensidige sõnul on äärmiselt oluline ära hoida viiruse levikut ning minimaliseerida selle võimalikku levikut Eestisse. Seetõttu laiendasime reisitõrke kindlustuskaitset võttes arvesse soovitusi mitte reisida kriisipiirkondadesse. „Laiendades selle juhtumi jaoks reisikindlustuse kindlustuskatet, soovime kaitsta inimesi viirusesse nakatumast ning levitamast seda Eestisse. Gjensidige kindlustusgrupi ettevõtted Norras, Taanis, Rootsis, Lätis ja Leedus rakendavad samu meetmeid,“ kinnitab Gjensidige tooteosakonna juht Olga Vijard.

Ta toob välja, et reisijad, kes on ostnud reisi ning sõlminud reisikindlustuse enne seda kui Välisministeerium on välja kuulutanud kriisipiirkonnad, kehtib laiendatud kindlustuskaitse (lennupiletid, majutus, autorent, ürituste piletid ning teised teenused). „Tavaliselt kui inimesel ei ole võimalik reisida enda või pereliikme terviserikke tõttu, tuleb kindlustusele esitada meditsiiniline tõend, aga praegusel juhul tuleb inimestel, kes planeerisid reisi sihtkohta Välisministeeriumi poolt mitte soovitatud reisisihtkohtadesse koroonaviiruse leviku tõttu, esitada dokumentatsioon, mis tõendab reisi ostmist antud sihtkohta,“ – ütles Olga Vijard.

Ta toob ka välja, et inimestele, kes on juba välismaal ning on haigestunud, kehtib ravikulude kindlustus. „Neile, kellel on ravikulude kindlustus ning haigestumine toimus kindlustuslepingu perioodil välismaal olles, maksame vastavalt kindlustuslepingule kiireloomulise arstiabi eest ägeda haiguse korral, mille esimesed sümptomid ohustavad kindlustatava elu ja vajavad kohest meditsiiniabi,“ ütles Gjensidige tooteosakonna juht.

Kindlustusfirma pressiesindaja sõnul hüvitatakse ka need kulud, kui kindlustatu peaks pärast arstiabi saamist tervislikel põhjustel tervisehoiuasutuses pikema aja veetma. „Kui kindlustatul on arstide loal võimalik edasiseks statsionaarseks raviks kodumaale naasta, siis korraldame ja hüvitame tema tagasisõidu kulud Eestisse.“

Gjensidige soovitab tungivalt loobuda reisist riskipiirkonda, et hoida enda tervist ning aidata kaasa viiruse leviku piiramisele.

Kindlasti tuleks seoses koroonaviiruse kiire levikuga jälgida Välisministeeriumi kodulehte sest riskipiirkondi ja liikumiskeeluga mõjualasid võib kiirelt juurde tulla. https://vm.ee/et/koroonaviirus-2019-ncov

Gjensidige on Norra suurim kindlustusettevõte, mis on Eestis tegutsenud tänaseks 15 aastat. Ettevõttes on kokku ligi 3 800 töötajat ning lisaks Norrale ja Eestile pakub Gjensidige kindlustuslahendusi veel Taanis, Rootsis, Lätis ja Leedus. Ettevõtte eesmärgiks on kaitsta klientide elu, tervist ja vara ning aidata kliente nii õnnetuste ennetamisel kui ka õnnetuse järgselt.