Kui reisid, siis kindlasti kindlustusega

Alates 27.07.2021 sõlmitud reisikindlustuse poliiside alusel hüvitame reisil olles ka COVID-19 haigustest tingitud ravikulud. Hüvitamine toimub eeldusel, et kindlustatul on meditsiiniliselt kinnitatud COVID-19 haigestumine.

Kõik muud juhtumid, mis on mõjutatud COVID-19 viirusest (k.a reisitõrge ja igasugune karantiin, mis ei ole tingitud reisil COVID-19 haigestumisest), ei ole kaetud. 
 
Uuri lähemalt tingimuste kohta SIIT.

Miks sõlmida reisikindlustus?

Reisikindlustusega saad muretult oma reisi nautida sest õnnetusse sattudes või pagasi kaotsimineku korral võtame sinu ootamatud väljaminekud enda kanda ja sinu reis võib jätkuda. Samuti maandame sinu riskid reisi ootamatu ärajäämise korral.


Arvuta hind ja osta

Kindlustuskaitse ulatus

Kindlustuse saad sõlmida nii puhkuse- kui tööreisiks olenemata sinu ametist või harrastustest. Reis peab algama ja lõppema Eestis.

Kindlustuskaitsed

Reisikindlustuse kaitsed tuleb valida sinu reisi eripärast. Meditsiiniabi kaitse on iga reisi lahutamatu osa, kuid meie kogemus näitab, et ligi 70% reisikindlustuse kahjudest on seotud reisi ärajäämise, transpordi hilinemise või pagasiga. Seetõttu soovitame alati juurde valida reisitõrke ja pagasi kaitse.