Reisikindlustus

Reisi­kindlustusega hüvitame sinu ootamatud välja­minekud, mis on seotud reisimisega.

Miks valida meie reisikindlustus?

 • Reisiabi24 aitab sind telefoni teel ööpäevaringselt
 • Korduvreisikindlustuse võimalus
 • Tasuta aktiivse puhkuse kaitse
 • Katame õnnetuse korral lähedase kohalesõidu ja majutuskulu
 • Laiaulatuslik terrorismi lisakaitse
 • Pakume rendisõiduki omavastutuskindlustust
 • Võimalus kindlustada ürituse ärajäämise vastu
 • Spordivarustuse kindlustamise võimalus
 • Suurim pagasi hilinemise hüvitis turul
 • Eraisiku vastutuskindlustus

Reisikindlustuse kindlustuskaitsed

Pakume kõige laiema kindlustuskaitsega reisikindlustust turul. Kindlustust sõlmides vali kaitsed sõltuvalt oma reisi eesmärkidest ning mis sind hätta sattudes ka reaalselt aitavad.

Meditsiiniabi kindlustus

Hüvitame ootamatu haigestumise vői őnnetusjuhtumiga seotud ravi- ja transpordikulud. Hüvitis katab:

 • ravikulud
 • ravimite ja meditsiiniliste abivahendite rent või remont
 • hambaravi esmaabi
 • transport raviasutusse või elukohariiki
 • pereliikme või saatja transport ja majutus

Meditsiiniabi kindlustusele saad juurde valida ka terrorismi lisakaitse.

Covid -19 haigestumise kindlustuskaitse

Alates 07.02.2023 sõlmitud reisikindlustuse poliiside alusel hüvitame COVID-19 haigestumisega kaasnevad  ravikulud välisriigis või  COVID-19 haigestumise  tõttu reisi ärajäämisest  tekkinud kulud vastavalt Reisikindlustuse tingimustele RK101-2019.

Reisikindlustuse tingimused jäävad samaks, info COVID-19 haigestumise kindlustuskaitse kohta lisatakse eraldi poliisile järgmise klausliga:

Vastavalt sõlmitud reisikindlustuslepingule on kaetud haigestumine COVID-19 viirusesse. COVID -19 viirusesse haigestumise korral rakenduvad Reisikindlustuse tingimused nr. RK101- 2019. Kindlustus ei kata negatiivse tulemusega COVID-19 testi-, kordustestide-, antikehade- ja muude seonduvate testide ning karantiini- või isolatsiooni kulusid. COVID-19 piirangutest mõjutatud juhtumid, nagu kehtestatud karantiininõuded, teatud riikidesse või piirkondadesse (nt lennujaamadesse) sisenemise keelud, lennuaegade muudatused/lendude tühistamised, tühistatud sündmused sihtkohas (sh muud riigi valitsuse tehtud piiravad meetmed ) ei ole samuti kindlustatud ja hüvitist ei maksta.

 

Märkused:

• Karantiini välistuse all peame silmas igasugust karantiini, mis ei ole tingitud COVID-19 haigestumisest (näiteks juhtumid, kus klient on olnud kontaktis isikuga, kellel on COVID-19 ja peab jääma karantiini;  elukohariigis, sihtriigis või transiitriigis on kehtestatud karantiiniperiood jne).

Uuri lähemalt 611 6112 või [email protected]

Reisikindlustuse tingimused leiad SIIT

Terrorismi lisakaitse

Hüvitame meditsiinikindlustuskaitse kulud terrorismiakti korral.

Reisitõrke kindlustus

Hüvitame reisi ärajäämise, hilinemise ja katkemisega seotud kulud järgmistel juhtudel:

 • reisi hilinemine ilmastiku, liiklusõnnetuse või muu transpordiprobleemi tõttu
 • sinu, sinu pereliikme või ainsa reisikaaslase terviseprobleem
 • lähisugulase eluohtlik seisund või surm
 • tulekahju, toruleke või muu reisi takistav varakahju
 • kuriteoohvriks sattumine

Reisitõrke lisakaitse

Reisitõrke lisakaitsega hüvitame kulu, mis on seotud eelnevalt tasutud reisi ärajäämise, katkemise või hilinemisega, kui selle põhjuseks on looduskatastroof, regulaarliini lennuki kindlustatust sõltumatu hilinemine v.a terrorismi, töökatkestuse, streigi või maksejõuetuse tõttu; lennuki kohtade ülebroneerimine. Samuti hüvitame reisi põhieesmärgiks olnud ürituse ärajätmise kulud ning haiguse tõttu reisil saamata jäänud ekskursioonide osalustasu.

Terrorismi, streigi ja pankroti lisakaitse

Hüvitame kulu, mis on seotud eelnevalt tasutud reisi ärajäämise või hilinemisega, kui selle põhjuseks on terrorism või transpordi- ja majutusettevõtte streik või maksevõimetus (sh pankrot).

Pagasikindlustus

Hüvitame pagasi hilinemise, kahjustumise, kaotsimineku, hävimise ja/vői röövimisega seotud kulud.

Reisikindlustuse tingimused

Kehtivad tingimused leiad siit.