Isikliku autoga rahateenimine võib minna kalliks maksma

05.12.2018

Viimased uudised

 • 24.05.2024
  Reisil võib ootamatu tervisemure tõttu minna arstivisiit maksma mitu tuhat eurot
  Loen edasi...
 • 08.05.2024
  KUULA | Mida reisikindlustust sõlmides tähele panna?
  Loen edasi...
 • 06.05.2024
  Kindlustusekspert annab nõu: päikesepaneelide seadistamisel tuleb just paigaldamisel eriti hoolikas olla
  Loen edasi...
Kõik uudised

Kui plaanid oma sõiduautot rahateenimise eesmärgil välja rentida või kasutada seda sõidujagamisteenuse pakkumiseks, pead jälgima, et liikluse ja kaskokindlustuse leping oleks sõlmitud ka vastava kasutusalaga. Kui seda nõuannet eirad, võivad sind oodata kopsakad väljaminekud.

Gjensidige kindlustuse sõidukite kindlustuse vanemtootejuht Marko Privoi juhib tähelepanu, et valedel alustel sõlmitud kindlustusleping võib liikluskindlustuse puhul tähendada lepingu sõlmimisel saamata jäänud raha tagasinõudmist ning kaskokindlustuse korral võib kindlustusandja keelduda hüvitise väljamaksmisest sootuks.

„Eraisiku jaoks võib sõidujagamisteenuse pakkumine või isikliku auto väljarentimine näida soodsa viisina lisatulu teenimiseks, kuid tihti unustatakse või välditakse teadlikult vastava kindlustuslepingu sõlmimist,“ ütles Privoi. „Sõidujagamine või taksoteenuse pakkumine isikliku autoga ei kuulu  kindlasti sõiduki tavakasutuse alla. Esitades kindlustusseltsile valeandmeid eesmärgiga saada soodsam kindlustusmakse, võib klient kahju tekkimise korral olla silmitsi oluliselt suuremate kuludega.“

Privoi märkis, et taksoteenuse juhtumid on muutunud igapäevaseks. Kui selgub, et tavakasutuse alusel kindlustuslepingu sõlminud inimene kasutab oma autot nt taksoteenuse pakkumiseks, siis saadetakse kliendile teavitus, et ta 30 päeva jooksul vormistaks uue poliisi, mis oleks kindlustusriskile vastav ja vastaks tegelikkusele.

Sõiduki tavakasutus on kindlustusfirmade kasutusalade loetelus kõige levinuim kasutusala vorm. Tavakasutuseks loetakse sõiduki tavapärast kasutamist sõiduki omaniku või kasutajate poolt, ettevõttele kuuluva sõiduki korral ka ettevõtete töötajate poolt. Sõiduki kasutusala muutub siis, kui muutub sõiduki kasutamise otstarve. Lisaks tavakasutusele on kindlustusettevõtete nimistus levinuimad kasutusalad lühirent, taksoteenus, õppesõiduk, kuller, alarmsõiduk jne. Kindlustusseltside lõikes võib kasutusalade nimistu olla erinev ja alati tasub seda täpsustada oma kindlustusandjaga.

„Kui kindlustusleping on sõlmitud tavakasutuse alusel, kuid tegelikult kasutatakse sõidukit teisel otstarbel ja toimub kahjujuhtum, võib hoop kliendi rahakotile olla märksa suurem, kui raha, mis hoiti kokku ebatäpsete  andmete esitamisega,“ lausus Privoi. „Liikluskindlustuse puhul on kindlustusseltsil õigus küsida rahasumma, mis jääb nt kõrgema riskiga taksokasutuse ja tavakasutuse kindlustusmaksete vahele. Kasko kahjujuhtumi korral on kindlustusseltsil õigus tekkinud kahjuhüvitist  vähendada või sootuks keelduda hüvitise  väljamaksmisest.“

Privoi märkis, et rentimisteenust pakkudes peab rendileandja arvestama ka sellega, et kõik tekitatud kahjud lähevad kirja sõiduki vastutava kasutaja või selle puudumisel omaniku nimele ja sellest tulenevalt tõuseb omakorda ka tulevikus sõlmitavate poliiside kindlustusmakse.

Sõiduki laenamist sõbralt sõbrale loetakse pigem tavakasutuseks ja sellepärast uut poliisi sõlmima ei pea, kui sellega ei kaasne järjepidevat äritegevust. „Tavapäraselt laenab sõber sõbrale sõidukit, sest nad teavad ja usaldavad teineteist. Oma sõiduki laenamine võõrale isikule on palju riskantsem, sest puudub ülevaade sõiduki rentija liikluskäitumisest ja tema eesmärkidest sõiduki suhtes,“ lisas Privoi.

Päevasel ajal kontorihoone parklas või muidu väiksemat kasutust leidva auto lühiajaline rent täiendava tulu teenimiseks võib kõlada geniaalse mõttena, kuid silme ees terendavaid rahanumbreid kokku lüües tuleb arvestada ka täiendavate kuludega nagu näiteks:

 • riskile vastav kindlustuskaitse ja sellega kaasnev kindlustusmakse;
 • sõiduki hooldus ja remondikulud, kuna rentija ei pruugi suhtuda sõiduki kasutamisse omanikuga samaväärselt;
 • sõiduki turuväärtuse langus seoses suurema läbisõiduga.

Kindlustusriskide maandamiseks tuleks kindlasti võtta ühendust kindlustusseltsiga, et selgitada välja võimalikult parim lahendus mõlemale osapoolele. Kindlustusseltside lõikes võib ette tulla erinevaid lähenemisi, mille tõttu võivad kindlustusmaksete suurused teineteisest erineda suurel määral. Sõidukindlustuse (kasko) puhul võib juhtuda, et mõni selts kõrgendatud riskile kindlustuskaitset pakkuda ei soovi. Kliendil on alati õigus valida talle sobivaima lahenduse pakkunud kindlustusselts!

Kindlustuse eesmärk on taastada kindlustatud vara kahjueelne olukord. Selleks, et kahju saaks hüvitatud õiglaselt ja vaidlusteta, tuleb sõlmida kindlustusleping õigetel alustel.