Pettusest ja korruptsioonist teavitamine

Kui koged meie äritegevuses midagi, mis võiks viidata pettusele või korruptsioonile, julgustame sind sellest teavitama. Näiteks kui Gjensidige töötajad, sidusettevõtted või muud ühendused Gjensidigega ei järgi seadusi, eeskirju või eetikajuhiseid.

Kui soovid Gjensidigele kaebuse esitada, siis palun tutvu Gjensidige kliendikaebuste menetlemise korraga

Kõiki teateid käsitlevad kogenud töötajad, kes on määratud tegelema pettuste ja korruptsioonijuhtumite käsitlemisega Gjensidiges ning kes järgivad meie selgeid juhiseid. Teade peab sisaldama täpset informatsiooni, mis võimaldaks meil uurimist alustada.

Anonüümsus ja konfidentsiaalsus
Kõiki järelepärimisi käsitletakse konfidentsiaalse teabena. Sa võid oma teate esitada anonüümselt, kuid meil on lihtsam juhtumit lahendada, kui me teame, kes on Gjensidiget teavitanud.

Pettusest ja korruptsioonist teavitamine

Oleme tänulikud igasuguste teavituste eest. Sa võid teate saata anonüümselt või nimeliselt.

* kohustuslikud väljad

Sinu seos Gjensidigega *

Teate liik

Teade