Reisikindlustus

Reisi­kindlustusega hüvitame sinu ootamatud välja­minekud, mis on seotud reisimisega.

Miks valida meie reisikindlustus?

 • Reisiabi24 aitab sind telefoni teel ööpäevaringselt
 • Korduvreisikindlustuse võimalus
 • Tasuta aktiivse puhkuse kaitse
 • Katame õnnetuse korral lähedase kohalesõidu ja majutuskulu
 • Laiaulatuslik terrorismi lisakaitse
 • Pakume rendisõiduki omavastutuskindlustust
 • Võimalus kindlustada ürituse ärajäämise vastu
 • Spordivarustuse kindlustamise võimalus
 • Suurim pagasi hilinemise hüvitis turul
 • Eraisiku vastutuskindlustus

Reisikindlustuse kindlustuskaitsed

Pakume kõige laiema kindlustuskaitsega reisikindlustust turul. Kindlustust sõlmides vali kaitsed sõltuvalt oma reisi eesmärkidest ning mis sind hätta sattudes ka reaalselt aitavad.

Meditsiiniabi kindlustus

Hüvitame ootamatu haigestumise vői őnnetusjuhtumiga seotud ravi- ja transpordikulud. Hüvitis katab:

 • ravikulud
 • ravimite ja meditsiiniliste abivahendite rent või remont
 • hambaravi esmaabi
 • transport raviasutusse või elukohariiki
 • pereliikme või saatja transport ja majutus

Meditsiiniabi kindlustusele saad juurde valida ka terrorismi lisakaitse.

Terrorismi lisakaitse

Hüvitame meditsiinikindlustuskaitse kulud terrorismiakti korral.

Reisitõrke kindlustus

Hüvitame reisi ärajäämise, hilinemise ja katkemisega seotud kulud järgmistel juhtudel:

 • reisi hilinemine ilmastiku, liiklusõnnetuse või muu transpordiprobleemi tõttu
 • sinu, sinu pereliikme või ainsa reisikaaslase terviseprobleem
 • lähisugulase eluohtlik seisund või surm
 • tulekahju, toruleke või muu reisi takistav varakahju
 • kuriteoohvriks sattumine
 • välisministeeriumi reisihoiatus sihtkohas

Reisitõrke lisakaitse

Reisitõrke lisakaitsega hüvitame kulu, mis on seotud eelnevalt tasutud reisi ärajäämise, katkemise või hilinemisega, kui selle põhjuseks on looduskatastroof, terrorismiakt, reisi põhieesmärgiks olnud ürituse ärajäämine või pagasi hilinemine transiitpunkti.

Streigi ja pankroti lisakaitse

Hüvitame kulu, mis on seotud eelnevalt tasutud reisi ärajäämise või hilinemisega, kui selle põhjuseks on transpordiettevõtte või reisipaketi teenuseosutaja töökatkestus, streik või maksevõimetus.

Pagasikindlustus

Hüvitame pagasi hilinemise, kahjustumise, kaotsimineku, hävimise ja/vői röövimisega seotud kulud.