Facebooki mängu tingimused

13.02.2019

Viimased uudised

 • 13.09.2022
  Energiakriis tekitab stressi? Kasulikud näpunäited küttearvete vähendamiseks
  Loen edasi...
 • 01.09.2022
  Seitse sammu, mida teha liiklusõnnetuse korral ja millal kutsuda politsei?
  Loen edasi...
 • 25.08.2022
  Kuumus ja põud: väike vihm ei kustuta veel tuleohtu!
  Loen edasi...
Kõik uudised

Kampaania tingimused:

Kampaaniat korraldab ja viib läbi Akciné draudimo bendrové "Gjensidige" (ADB Gjensidige) Eesti filiaal (edaspidi Gjensidige ja/või Korraldaja), aadress Sõpruse pst 145, Tallinn, www.gjensidige.ee.

Kampaania läbiviimise kord ja tingimused on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

Kampaania toimub ajavahemikus 1.02-31.03.2019

Kampaanias ei või osaleda Gjensidige töötajad ega nende pereliikmed.

Kampaania auhinnaks on Gjensidige logoga termostass.

Kampaanias osalemiseks peab õigesti vastama Facebooki postituse kommentaarides Korraldaja küsimusele.

Loosimised viiakse läbi 1.02.2019, 21.02.2019, 12.03.2019 ja 21.03.2019

Auhinda ei vahetata ümber rahaks ega asendata mõne muu esemega.

Auhinna võitja nimi avalikustatakse Gjensidige kindlustuse Facebooki lehel eeltoodud kuupäevadel.

Auhinna võitja võtab Korraldajaga Facebooki sõnumite kaudu ühendust. Auhinna üleandmine toimub võitja ja kampaania Korraldaja vahel kokkulepitud kohas. Korraldaja ei hüvita kulu auhinna kättesaamiseks väljaspoole Eestit. Kui auhinna üleandmine ei ole võitjast olenevatel põhjustel võimalik hiljemalt 20 päeva jooksul loosimisest, kaotab võitja õiguse võitu kätte saada.

Korraldaja ei vastuta auhinna võitjale üle antud auhinna kasutamisest tekkinud kahjude eest. Samuti ei vastuta Korraldaja auhinna võitjale üle antud auhinna kasutamisest kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.

Isikuandmete töötlemisel lähtub Korraldaja isikuandmete töötlemist reguleerivates õigusaktides sätestatust. Isikuandmete töötleja on ADB Gjensidige Eesti filiaal ehk Korraldaja. Korraldaja töötleb kampaanias osalejate isikuandmeid nõusoleku alusel. Facebooki postituse kommentaaridesse vastuse lisamisega annab osaleja nõusoleku, et Korraldaja töötleb osaleja Facebooki konto kasutajanime auhinna loosimiseks, võitja väljakuulutamiseks ning võitjaga ühenduse võtmiseks.    Osaleja saab nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates selle kohta e-kirja Korraldaja aadressile info@gjensidige.ee. Korraldaja säilitab isikuandmeid 30 päeva kampaania lõppemisest. Juhul kui seoses kampaaniaga esitatakse kaebus, säilitab Korraldaja isikuandmeid kuni vaidluse lõppemiseni. Osalejal on õigus taotleda Korraldajalt juurdepääsu oma isikuandmetele ja nõuda nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele, samuti on õigus taotleda isikuandmete ülekandmist. Osalejal on õigus seoses isikuandmete töötlemise nõuete rikkumisega esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Tutvu Korraldaja isikuandmete töötlemise põhimõtetega: https://www.gjensidige.ee/privaatsuspoliitika

Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.

Auhinna väljastamisega kaasnevad riiklikud maksud tasub Korraldaja.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Gjensidige poole e-posti teel aadressil info@gjensidige.ee.

Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil Sõpruse pst 145 või e-posti aadressil info@gjensidige.ee hiljemalt 30 päeva pärast kampaania lõppu. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid ja kaebused seitsme tööpäeva jooksul alates nende saamisest