Ettevõttes ADB Gjensidige täheldatud rikkumistest teatamine

Kui Teil on teavet kavandatavate, toimepandavate või toimepandud rikkumiste kohta ettevõttes ADB Gjensidige, soovitame sellest teatada e-posti teel report@gjensidige.lt.

Sel aadressil saab esitada teavet järgmiste rikkumiste kohta:

  • • oht ühiskonna turvalisusele, isiku elule või tervisele;
  • • keskkonnaoht;
  • • korrakaitseinstitutsioonide poolt teostatava uurimise või kohtuliku õigusemõistmise takistamine või ebaseaduslik mõjutamine;
  • • ebaseadusliku tegevuse rahastamine;
  • • riiklike vahendite või vara ebaseaduslik või läbipaistmatu kasutamine;
  • • ebaseaduslikult omandatud vara;
  • • toimepandud rikkumise tagajärgede varjamine, tagajärgede ulatuse kindlaksmääramise takistamine;
  • • muud rikkumised.