Meie inimesed

Informatsioon meie juhtkonna ning juhatuse liikmete kohta.

ADB Gjensidige Baltikumi juhtkondMarius Jundulas
Tegevjuht
Kristi Mäeorg

Kristi Mäeorg
Eesti filiaali müügidivisjoni juhataja / prokurist


Ināra Meija
Läti filiaali juhataja


Akshay Sankpal
Tegevjuhi asetäitja


Andrius Dambrauskas
Toote, hinnastamise ja riskihindmaise divisjoni juht
Lilijana Žmoginatė

Lijana Žmoginatė
Erakliendi müügidivisjoni juht


Rimtas Vaitkunskas
Ärikliendi divisjoni juht


Pavel Jaževič
Infotehnoloogia divisjoni juht


Viktorija Katilienė
Baltikumi kahjukäsitluse osakonna juht

ADB Gjensidige juhatusKaare Steinar Østgaard
Juhatuse esimees


Mats Christian Gottschalk
Juhatuse liige


Hans Georg Wettre Hanevold
Juhatuse liige


Janne Merethe Flessum
Juhatuse liige


Anita Gundersen
Juhatuse liige