Liikluskindlustus

Kohustuslik liikluskindlustus hüvitab kahju, mille oled tekitanud teistele liiklejatele.

Mis on liikluskindlustus?

Hoolimata ettevaatlikust sõidustiilist ja sõidukogemusest võib iga autojuht liiklusõnnetusse sattuda. Liiklusõnnetuses kannatada saanud sõiduki remont võib maksta palju ja õnnetuse põhjustajal võib puududa võimalus seda kulu hüvitada. Seetõttu on kõikidele Maanteeametis registreeritud sõidukitele kehtestatud kohustuslik liikluskindlustus, mida reguleerib Liikluskindlustuse seadus.

Liikluskindlustuspoliisi peab kindlasti sõlmima sõidukile, millega osaletakse liikluses!

Eestis toimub aastas ligi 30 000 liiklusõnnetust, mille kahjud hüvitab liikluskindlustus. Statistika järgi satub sellisesse liiklusõnnetusse iga kümnes sõiduk.

Liikluskindlustusega tasuta puksiirabi ka liikluskindlustuse kindlustusjuhtumi põhjustanud sõidukile

Puksiirabi lisakaitse kehtib liikluskindlustuse lepingutele kindlustusperioodi algusega alates 5.02.2019.

Puksiirabi katab kindlustuslepingu kehtivuse ajal sõiduki pukseerimiskulu järgmistel tingimustel:

 • Puksiirabi tuleb tellida helistades Gjensidige telefoninumbrile (+372) 611 6112;
 • Puksiirabi kaitse kehtib sõidu- ja pakiautole (registrimassiga kuni 3500 kg) ning mootorrattale;
 • liikluskindlustuse kindlustusjuhtum toimus Euroopa geograafilises piiris (v.a Venemaa, Ukraina, Valgevene, Moldova, Kasahstan) – vaata nimekirja ja kaarti ;
 • Puksiirabi aitab sõiduki pukseerida sündmuskohalt lähimasse remondiettevõttesse või hoiukohta, kui liikluskindlustuse kindlustusjuhtumi tagajärjel ei tohi või ei ole võimalik sõidukiga liikluses osaleda;
 • Puksiirabi katab ühe kindlustusjuhtumi kohta ühe pukseerimise hüvitislimiidiga 800 eurot

Kes saab hüvitist?

Kui kohustusliku liikluskindlustusega kaetud sõiduk põhjustab liiklusõnnetuse, hüvitatakse kannatanutele tekkinud vara- ja isikukahju. Kahju põhjustanud osapoolele hüvitatakse küll tema ravikulud kuid sõiduki enda kahju jääb korvamata (sellised kahjud hüvitab vabatahtlik sõidukikindlustus ehk kasko).

Roheline kaart

Paberkandjal kindlustuslepingut ei pea Eestis liigeldes kaasas kandma kuna kindlustuskaitse olemasolu kontrollitakse liikluskindlustuse registrist. 

Rohelise Kaardi saadame elektroonilise PDF-failina. Enne välisriiki sõitmist on see võimalik valgele paberile välja printida või paluda kindlustusandjal saata tavapostiga.

Eestist väljapoole sõites soovitame Rohelise Kaardi kindlasti kaasa võtta. See tõendab liikluskindlustuskaitse olemasolu kaardile märgitud välisriikides, mis vähendab politseiga tekkida võivaid arusaamatusi kindlustuskaitse osas.

Seoses Venemaa sõjalise tegevusega Ukrainas ja rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamisega, piirab Gjensidige Rohelise Kaardi kehtivust Venemaa ja Valgevene territooriumil alates 12.04.2022. Rohelise kaardi väljatrükil on kõik edaspidi välistatud riigid maha kriipsutatud. Kõik enne 12.04.2022 väljastatud Rohelise Kaardi poliisid kehtivad kõigis riikides, mis on kehtival väljatrükil kirjas (sh riikides, mis alates 12.04.2022 väljastatud poliisidel on maha kriipsutatud).

 

Sundkindlustus

Sõidukile, mida liikluses ei kasutata, kehtib viimase poliisi lõppemisest kindlustuskohustuseta periood 12 kuud. Erandina tekib kindlustuskohustus enne 12 kuu möödumist siis, kui sel perioodil muutub sõiduki andmetes kindlustuskohustusega isik (omanik või vastutav kasutaja) või lõppeb sõiduki ajutise kustutamise periood. Eelmainitud juhtudel või peale 12 kuu möödumist rakendub lepinguta sõidukile koheselt sundkindlustus. Tavaliselt saadab Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) esmalt vastava teatise, et tuleb sõlmida tavapärane liikluskindlustuse leping, ja kui lepingut antud tähtajaks ei sõlmita, saadetakse sundkindlustuse poliisi makseteatis. LKF-i makseteatise alusel tuleb tasuda kindlustusmakse, mis on tavapärasest kindlustusmaksest oluliselt kallim. Selle tasumata jätmisel võib LKF pöörduda nõude sundtäitmiseks kohtutäituri poole.

Mida teha kui sõiduki omanik vahetub?

Kui sõiduki omanik või vastutav kasutaja  muutub, läheb liikluskindlustuse leping automaatselt üle uuele omanikule või vastutavale kasutajale. Üleminek toimub liiklusregistris vastava kande tegemise hetkel.

Selle jaoks, et sõiduki liikluskindlustust tühistada, saada meile vähemalt paar päeva ENNE sõiduki omaniku vahetust vastav avaldus e-postile [email protected]. Lisa e-kirja järgnev info: 
1) Kuupäev, millal soovid lepingut lõpetada ja lepingu lõpetamise põhjus;
2) Auto registrinumber; 
3) Kindlustusvõtja nimi ja isikukood;
4) Konto number (juhul kui sul on liikluskindlustuse maksest ülejääk, teeme ülejäägi tagasimakse).

Kui uus sõiduki omanik sõlmib peale vahetuse registreerimist uue liikluskindlustuse lepingu, lõpeb sellega automaatselt vana omaniku leping. Kui tagasimakse avaldust ei ole tehtud enne sõiduki ümber registreerimist, saab seda teha ainult uus omanik, tehes eelmise omaniku kindlustusseltsile avalduse.
 

Liikluskindlustuse Fond

Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) on liikluskindlustuse garantiifond, hüvitusorgan ja Eesti rohelise kaardi büroo. Kõik Eestis liikluskindlustust pakkuvad kindlustusandjad on LKF-i liikmed. LKF on loodud liikluskindlustuse seaduse alusel eesmärgiga tagada liikluskindlustuse süsteemi toimimine.

Eesti Liikluskindlustuse Fond:

 • hüvitab kindlustamata ja tundmatuks jäänud sõidukite tekitatud liikluskahju
 • haldab liikluskindlustuse registrit
 • täidab hüvitusorgani ja teabekeskuse ülesandeid
 • on piirikindlustuse kindlustusandja
 • on rohelise kaardi büroo Eestis
 • korraldab kahjuennetust
 • korraldab kindlustusvaidluste lahendamist

Rohkem infot Eesti Liikluskindlustuse Fondi kohta leiad kodulehelt www.lkf.ee