Kodukindlustus

Kodu­­kindlustusega hüvitame kahjud, mis on tekkinud õnnetuse tagajärjel sinu kodule ja kodusele varale.

Mis on kodukindlustus?

Kodule võivad kahju tekitada nii vesi, torm, tuli kui ka varas või hooletu naaber. Nende kahju tagajärgede likvideerimine võib olla päris kulukas.

Kuid kodu ei ole vaid neli seina, seal on palju enamat - mööbel, tehnika ning asjad, mis on olulised sinu igapäevaelus. Küllap oled kuulnud või ise sattunud olukorda, kus varaste saagiks on langenud äsja ostetud jalgratas või käest kukkunud ese lõhub keraamilise pliidi plaadi.

Selleks, et kodu õnnetuse järgselt kiiresti korda teha ning kulutusi vähendada, kindlusta oma kodu ning seal olev kodune vara. 

Mida saad kindlustada?

Kindlustada saad nii korteri, maja, suvila kui ka pooleli oleva ehituse. Koos koduga on kindlustatud ka kõrvalhooned ja panipaigad.

Koduse varaga saad kindlustada nii mööbli, tehnika, nutiseadmed, riided, spordivarustuse, nõud kui väärisesemed. Meie jaoks ei ole vahet kas see on hinnaline klaver või väärtuslik kollektsioon (nt margid, postrid), leiame alati sulle sobiva lahenduse.

Miks valida meie kodukindlustus?

 • Koos koduga on kindlustatud sisseehitatud mööbel, sealhulgas integreeritud köögitehnika
 • Korteriga on kindlustatud nii panipaik kui ka keldriboks
 • Eramuga on kindlustatud eramut teenindav tehnosüsteem kindlustuskoha piires
 • Eramut teenindav päikesepaneel koos selle osadega on kindlustatud summas kuni 10% maja taastamisväärtusest
 • Tasuta rajatise (nt kuur, laste mänguväljak, aed jne) kaitse ilma üldpinna piiranguta
 • Koduse vara kaitse laieneb kuni 6000 eur ulatuses ka varale, mis asub eramu hoovis, terrassil või abihoones
 • Väljaspool kodu kaasas olevad asjad on kindlustatud nii Eesti piires kui ka kuni 30. päevasel reisil
 • Osamaksete hulk kindlustusmakset ei suurenda
 • Tasuta ööpäevaringne abi kodus juhtunud avarii korral

Kindlustusjuhtumiks on ka läbi piirdekonstruktsiooni või tehnosüsteemi kaudu sissetunginud vesi või lumi.

Vaata Gjensidige kodukindlustuse väärtuspakkumist SIIT.

Kodukindlustuse kindlustuskaitsed

Koguriskikindlustus

Kõige laiem kindlustuskaitse sinu kodule, kus kindlustatud on kõik äkilised ja ettenägematud juhtumid, mis ei ole kirjas välistustena. Loen täpsemalt tingimustest.

Tuli

Hüvitame pikse, tulekahju ja plahvatuse tagajärjel ning kustutustööde käigus tekitatud kahjud.

Torustiku leke

Kindlustatud on kütte-, jahutus-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ning hüvitame nende purunemise tagajärjel tekkinud kahjud ning süsteemi taastamise.

Vargus ja vandalism

Hüvitame:

 • röövimise, varguse või nende katsetest tekkinud kulud
 • kolmandate isikute poolt varale tahtlikult tekitatud kahjud
 • võtme ja puldi vargusest ja röövimisest tulenevad kulud luku vahetusele ilma omavastutuseta

Torm ja üleujutus

Hüvitame tormi, rahe, rüsijää ja loodusliku üleujutuse tagajärjel tekkinud kahjud. Samuti hüvitame kahjud, mis on tekkinud tormi käigus puu kukkumisest või lendu tõusnud eseme purustustest ja purunemisest.

Kodukindlustuse lisakaitsed

Hoone valdaja vastutuskindlustus

Hüvitame kahjud, mille oled kodu omanikuna ise kolmandatele isikutele põhjustanud. Näiteks uputad naabrite korteri, jääpurikas kukub sinu maja katuselt võõrale autole või sinu hoovis olev puu murdub ja rikub naabri vara. Vajadusel hüvitame ka õigusabikulud.

Eraisiku vastutuskindlustus

Kui sinu või sinu pere tegevuse tõttu kannatab kolmas isik (näiteks mänguhoos laps lõhub naabri vara), siis aitame hüvitada tekitatud kahju. Vajadusel hüvitame ka õigusabikulud.

Ajutise elukoha üürikulu

Hüvitame ajutise elukoha üürimisega seotud kulud, kui sa ei saa peale kindlustusjuhtumit enam oma kodus elada. Samuti katame kolimis- ja vajadusel koduse vara hoiustamise kulud.

Üüritulu kaotus

Hüvitame saamata jäänud tulu kui sinu üürimiseks mõeldud kinnisvara muutub õnnetuse tagajärjel elamiskõlbmatuks.

Kõrvalkulud

Hüvitame sinu kulutused kahjustatud vara koristamiseks, lammutamiseks ja äraveoks. Samuti tasume vajadusel uute dokumentide vormistamise kulu (nt pass, juhiluba, ID-kaart).

Kodukindlustuse tingimused

Kehtivad tingimused leiad siit.