Raketti lase vastutustundlikult!

17.12.2018

Viimased uudised

 • 22.04.2024
  Eesti inimesed on hakanud vähem prügi sorteerima
  Loen edasi...
 • 16.04.2024
  Tüütud parklaõnnetused: kes vastutab plekimõlkimise eest?
  Loen edasi...
 • 26.03.2024
  Mootorratturitega juhtunud õnnetusi põhjustab valesti valitud kiirus
  Loen edasi...
Kõik uudised

Juba nädalaid enne maailma suurimat ilutulestikupäeva ehk vana aasta õhtut kuuleb rakettide vilinat ja lõhkepadrunite pauke. Kui seda kõike hooletult teha, on õnnetus taga.

Ilutulestiku (valesti) kasutamine põhjustab peamiselt kahte tüüpi õnnetusi – kahjud inimeste tervisele erinevate vigastute näol ning varaline kahju. Need on tingitud omakorda pürotehnika väärast kasutamisest või enneaegsest plahvatamisest.

Gjensidige kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhataja Maarika Mürk rõhutab, et pürotehnika kasutamisega seotud õnnetused on peaaegu täielikult välditavad. Tuleb säilitada ainult kainet meelt, tähelepanu ja vastutustunnet.

„Põletused kätel ja näo piirkonnas ning rikutud riided ja kodune vara terrassil või rõdul on peamised ilutulestiku kasutamisega seotud kahjud. Aastavahetusel kasutatakse  rakette pahatihti  pärast alkoholi tarbimist, tutvumata kasutusjuhendiga ning käitudes liiga uljalt. Näiteks üritatakse ühe korraga süüdata mitu raketti või patareid,“ kirjeldas Mürk levinud ohte.

Mürk toonitab, et mingil juhul ei tohiks raketti süüdata ega lasta seda käes hoides, vaid rakett tuleks toetada kindlasti kindlale pinnasele, kust ta ka turvaliselt õhku saab tõusta. Hoiduda tuleb ilutulesiku laskmisest kortermajade vahel, kus on oht, et rakett maandub rõdul või lendab kellegi aknasse. Ka eramajade puhul tuleks valida eraldatum koht.

Tähelepanelik peab olema ka säraküünalde kasutamisel ning eriti siseruumides, kus on läheduses kergesti süttivaid materjali alates juustest, lõpetades parketi või kardinatega. Sädemete pritsimist on keeruline kontrollida ja peomeeleolus võib tähelepanu hajuda.

Alati tuleb läbi lugeda pürotehnika kasutusjuhend ja jälgida, et sellega ei tegeleks alkoholi tarvitanud inimesed.

Kindlusta oma tervis ja kodune vara, et õnnetuse korral oleks sul tugi, kelle poole pöörduda kahjude hüvitamiseks.

Ilutulestiku kasutamise kümme käsku:

1.         Ära kasuta ilutulestikku kohas, kus selle kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra. Ohutu raadius on 30 meetrit. Ettevaatamatus võib tekitada tõsise õnnetuse.

2.         Kui rakett pärast süütamist ei tööta, võib tootele läheneda alles pärast 20 minuti möödumist. Mittetöötav toode tuleb tagastada müügikohta, kust te selle soetasite. Kui te pole ohutuses kindel, visake toode veeämbrisse, et võimalik säde kustutada.

3.         Ilutulestiku tegemisel ära hoia toodet käes ega kummardu selle kohale.

4.         Ära kunagi aseta toodet mõne tuleohtliku hoone või eseme lähedusse. Kontrolli, et toote  kohal ei oleks mingisuguseid takistusi.

5.         Ära tegele ilutulestikuga, kui oled tarvitanud alkoholi või teisi joovastavaid aineid.

6.         Veendu, et ilutulestiku toode oleks korralikult paigaldatud ning oleks tagatud turvalisus.

7.         Hoia tooteid kuivas, ohutus ja lastele kättesaamatus kohas.

8.         Kasutatud pürotehnika pakid viska ära selleks ettenähtud kohta siis kui oled veendunud, et pürotehnika pakid pole enam kuumad ega süütamisohtlikud.

9.         Selgita lastele pürotehniliste toodetega seotud ohtusid, räägi vanusepiirangutest ning näita eeskuju Ilutulestiku ohutul käsitsemisel.

10.       Ohutusnõudeid ja toodete kasutusjuhendit järgides saab ära hoida õnnetused. Ohutusnõuete eiramine on ohtlik nii kasutajale endale, kui lähedal viibivatele esemetele ja inimestele

11.       Ärge jätke lemmiklooma üksi, vaid olge koos nendega. Õuekoerad aga tooge saluudi ajaks tuppa inimeste juurde, et nad tunneks end turvalisemalt.

Allikas: Gjensidige kindlustus, Arnika.ee, Päästeamet