Gjensidige soovitab: korteriühistud, kaitske enda seljatagust!

20.02.2019

Viimased uudised

 • 24.05.2024
  Reisil võib ootamatu tervisemure tõttu minna arstivisiit maksma mitu tuhat eurot
  Loen edasi...
 • 08.05.2024
  KUULA | Mida reisikindlustust sõlmides tähele panna?
  Loen edasi...
 • 06.05.2024
  Kindlustusekspert annab nõu: päikesepaneelide seadistamisel tuleb just paigaldamisel eriti hoolikas olla
  Loen edasi...
Kõik uudised

Kortermaja renoveerimine on suur töö, mis mõjutab selle elanike heaolu ja rahakotti mitmeid aastaid. Seepärast tuleb võimalike ebameeldivuste vältimiseks kohe algusest peale kõik õigesti teha. Gjensidige kindlustus annab selleks tarvilikke nõuandeid.

Gjensidige kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhataja Maarika Mürk tõi välja, et korteriühistu juhatusel on renoveerimist puudutavates küsimustes võtmeroll, sest just neid on ülejäänud majaelanikud volitanud vastutusrikast projekti ellu viima.

„Korteriühistu juhatus peaks kõiki majaelanikke kaasates panema paika, kes renoveerimis- või remonttööde projekti veab, keda ja millal kaasab ning kuidas asjaajamine toimub, et kõik vajalikud otsused oleksid fikseeritud,“ sõnas Mürk. „Mõistlik on koostada plaan ja kokkulepped vormistada kirjalikult. Telefonis või vahetult antud suulist lubadust tõendada on hiljem keeruline.

„Praktikas näeme paraku sageli juhtumeid, kus ehitaja liigsete lubaduste tegevuse/ tegevusetuse tõttu on tekitatud ühistule/elanikele kahju, mis ei olnud ettenägematu, vaid tingitud puhtalt ehitaja hooletusest. Ehitaja, aga, kas lõpetab tegevuse või ei võta vastutust. See loob olukorra, kus ka ükski kindlustusliik ei kehti, kuna kindlustada saab vaid ettenägematu olukorra vastu.“

Nõuanded, kuidas kortermaja renoveerimist edukalt läbi viia:

 • Fikseerige kõik otsused koosolekute protokollidega, kus on korteriühistu, ehitaja ja ehitusjärelevalve allkirjad. Sõnastage kokkulepped täpselt koos kuupäevadega. Hoolitsege, et kõik osapooled saaksid ühe allkirjastatud eksemplari.

   

 • Enne ehituspartneri lõplikku valimist, tehke taustakontroll. Kõige lihtsam on alustada internetiotsingust, mis sageli võimaldab leida nii positiivset kui negatiivset tagasisidet. Pidage meeles, et ka info puudumine on oluline märk. Juhul, kui ehitaja on varem teinud töid mõnele teisele korteriühistule, võtke ühendust teise korteriühistuga, et enam selgust saada.

   

 • Kasutage ehitustööde päevikut, kus on kajastatud kõik tööd ja juhtumid. Tehke pistelist kontrolli tööde edenemise osas ning jälgige tööde püsimist graafikus.

   

 • Jälgige tööde vastavust ehitusprojektile, kasutades nii enda kui vajadusel spetsialistide teadmist. Nt kas tarvitatakse õigeid materjale õiges kohas. Katusetööde puhul lisage katusele lumetõkked. See on kogu protsessi juures väike kulu, ent võib aidata päästa elusid.

   

 • Pöörake juba varakult tähelepanu ajagraafikule– kas see on reaalne? Lubadusest teha töö kiirelt, korralikult ja odavalt, võib saada pikk ja piinarikas venimine. Ka aastaaja jälgimine on oluline. Seda nii elanike mugavuse kui tööde kvaliteedi osas.

   

 • Kui majaelanikele tundub midagi kahtlast, siis paluge see fotodega fikseerida. Näiteks sadevee läbijooksud, ebakorrektsed töövõtted ja turvavarustuse mittekasutamine.

   

 • Suhelge ehitaja ja ehitusjärelevalvega e-posti teel. Nii on kõigil võimalik olulist infot igal ajal kontrollida.

   

 • Tehke ehituse erinevatest etappidest fotosid. Neid on elanikel aastate pärast tore vaadata, aga vajadusel saate pilte kasutada ka vaidlusküsimuste lahendamiseks.

Kokkuvõttes on oluline, et koostöö toimiks vastastikkuses usalduses, kuid kõigil osapooltel peab olema selge ja tõendatav ülevaade kokkulepetest ning kohustustest.