Liikluskindlustus

Kohustuslik liikluskindlustus hüvitab kahju, mille oled tekitanud teistele liiklejatele.

Mis on liikluskindlustus?

Hoolimata ettevaatlikust sõidustiilist ja sõidukogemusest võib iga autojuht liiklusõnnetusse sattuda. Liiklusõnnetuses kannatada saanud sõiduki remont võib maksta palju ja õnnetuse põhjustajal võib puududa võimalus seda kulu hüvitada. Seetõttu on kõikidele Maanteeametis registreeritud sõidukitele kehtestatud kohustuslik liikluskindlustus, mida reguleerib Liikluskindlustuse seadus.

Kindlustuspoliisi peab kindlasti sõlmima sõidukile, millega osaletakse liikluses!

Eestis toimub aastas ligi 30 000 liiklusõnnetust, mille kahjud hüvitab liikluskindlustus. Statistika järgi satub sellisesse liiklusõnnetusse iga kümnes sõiduk.

Kes saab hüvitist?

Kui kohustusliku liikluskindlustusega kaetud sõiduk põhjustab liiklusõnnetuse, hüvitatakse kannatanutele tekkinud vara- ja isikukahju. Kahju põhjustanud osapoolele hüvitatakse küll tema ravikulud kuid sõiduki enda kahju jääb korvamata (sellised kahjud hüvitab vabatahtlik sõidukikindlustus ehk kasko).

Roheline kaart

Paberkandjal kindlustuslepingut ei pea Eestis liigeldes enam kaasas kandma kuna kindlustuskaitse olemasolu kontrollitakse liikluskindlustuse registrist.

Eestist väljapoole sõites soovitame kindlasti kaasa võtta Rohelise kaardi, mis tõendab liikluskindlustuskaitse olemasolu kaardile märgitud välisriikides. See vähendab välisriikides politseiga tekkida võivaid arusaamatusi kindlustuskaitse osas.

Rohelise kaardi saad tavapoliisi väljastanud kindlustusseltsist või edasimüüjalt.

Sundkindlustus

Sõiduk, mida liikluses ei kasutata, tohib olla kindlustuseta kuni 12 kuud. Kui sa aasta jooksul sõidukile liikluskindlustuse lepingut ei sõlmi, rakendub sõidukile sundkindlustus. See tähendab, et Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) poolt esitatud makseteatise alusel tuleb maksta ära kindlustusmakse, mis on tavapärasest kindlustusmaksest oluliselt kallim. Selle tasumata jätmisel võib LKF pöörduda nõude täitmiseks kohtutäituri poole.

Liikluskindlustuse Fond

Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) on liikluskindlustuse garantiifond, hüvitusorgan ja Eesti rohelise kaardi büroo. Kõik Eestis liikluskindlustust pakkuvad kindlustusandjad on LKF-i liikmed. LKF on loodud liikluskindlustuse seaduse alusel eesmärgiga tagada liikluskindlustuse süsteemi toimimine.

Eesti Liikluskindlustuse Fond:

  • hüvitab kindlustamata ja tundmatuks jäänud sõidukite tekitatud liikluskahju
  • haldab liikluskindlustuse registrit
  • täidab hüvitusorgani ja teabekeskuse ülesandeid
  • on piirikindlustuse kindlustusandja
  • on rohelise kaardi büroo Eestis
  • korraldab kahjuennetust
  • korraldab kindlustusvaidluste lahendamist

Rohkem infot Eesti Liikluskindlustuse Fondi kohta leiad kodulehelt www.lkf.ee