Reisikahju korral

Reisikahju korral aitab sind väljaspool Eestit asjaajamisel meie Reisiabi24 partnerettevõte APRIL, kellele saad nõu küsimiseks helistada kasvõi ööpäevaringselt. Tööpäevadel aitab sind ka Gjensidige peakontori meeskond. Siit lehelt leiad ka kasulikke nõuandeid, kuidas erinevate reisikahjude korral toimida.

Reisiabi24 ööpäevaringne rahvusvaheline telefon on +37052690860 ja kahjukäsitluse e-mail on: claims@lt.april.com

Tööpäeviti saad abi meie Sõpruse ärimaja kontorist kahjukäsitluse telefonil 372 675 7628 ja e-maili teel kahjud@gjensidige.ee

Meditisiiniabi

Kuidas käituda?
• Terviserikke tekkimisel või õnnetuse korral, mis nõuab vältimatut arstiabi pöördu kohe raviasutusse.
• Esita raviasutusele kindlustuspoliis, millel on näha meie koostööpartneri APRIL LIETUVA ASSITANCE UAB kontakt.
• Teavita meid kahjust ja teata oma asukoht, raviasutuse nimetus, võimalusel arsti nimi ja telefon, faks või e-post ning kodumaal asuva pereliikme kontakt, et saaksime vajadusel kooskõlastada edaspidiseid toiminguid.
• Katame ravikulud väljastades meie koostööpartneri palvel garantiikirja sinu raviasutusse.
• Ravikulud võid katta esialgu ka ise, lihtsalt reisilt naastes esita meile originaalarved.

Meditsiiniabikahju lahendamiseks vajalikud dokumendid:
• Reisikindlustuse kahjuavaldus.
• Isikut tõendav dokument.
• Reisil tehtud kulutusi tõendavad ravimite, visiiditasude ja muude ravikulude originaaldokumendid, arved ja tšekid, sest kahjud hüvitame ainult originaaldokumentide alusel.
• Repatrieerimise kuludokumendid
• Haiguslugu, kus on kirjas kaebused pöördumisel, diagnoos, uuringud ja määratud ravi.
• Kindlustatu surma korral surmatunnistus.

Reisitõrge

Kuidas käituda? • Reistõrke kahju tekkimisel välismaal pöördu Reisiabi24 partneri poole telefonil +370 52690860 • Reistõrke kahju tekkimisel Eestis, siis pöördu meie poole telefonil +372 675 7628 Reisitõrkekahju lahendamiseks vajalikud dokumendid: • Reisikindlustuse kahjuavaldus. • Isikut tõendav dokument. • Reisil tehtud kulutusi tõendavad ravimite, visiiditasude ja muude ravikulude originaaldokumendid, arved ja tšekid, sest kahjud hüvitame ainult originaaldokumentide alusel. • Lennufirma süül tekkinud probleemide korral tõend lennufirmalt; • Haiguslugu, kus on kirjas kaebused pöördumisel, diagnoos, uuringud ja määratud ravi. • Surma korral surmatunnistus.

Pagasikahju

Kuidas käituda? • Pagasikahju tekkimisel teavita pagasit transportinud ettevõtet kirjalikult. • Varguse või röövimise korral teavita kirjalikult asukohamaa politseid. • Teavita reisikorraldajat kui tegu oli turismiettevõtte pakettreisiga ning palu abi juhtumi vormistamiseks asukohamaa politseis. • Teavita hotelli kui juhtum leidis aset hotellis ning palu abi juhtumi vormistamiseks asukohamaa politseis. • Kui kaduma läksid reisidokumendid, mille tagajärjel pole võimalik reisi jätkata, teavita Eesti saatkonda, konsulit või EU liikmesriigi saatkonda. • Kahju lahendamiseks pöördu meie poole kahjust teatamise vormi kaudu siin lehel. Pagasikahju lahendamiseks vajalikud dokumendid: • Reisikindlustuse kahjuavaldus, mille saad täita siin kodulehel. • Isikut tõendav dokument. • Transpordiettevõtte süül tekkinud pagasi hilinemise, hävinemise või kadumise osas küsi tõend lennuettevõttest või lennujaama kadunud pagasi osakonnast. • Pagasi vargusel või röövimisel on vajalik asukohamaa politsei tõend, mis kinnitab sündmuse toimumist ja kirjeldab kadunud esemeid. • Kahjud hüvitame ainult originaaldokumentide alusel.

Spordivarustus

Kuidas käituda?
• Spordivarustusega seotud kahju tekkimisel teavita varustust transportinud ettevõtet kirjalikult.
• Varguse või röövimise korral teavita kirjalikult asukohamaa politseid.
• Teavita reisikorraldajat kui tegu oli turismiettevõtte pakettreisiga ning palu abi juhtumi vormistamiseks asukohamaa politseis.
• Teavita hotelli kui juhtum leidis aset hotellis ning palu abi juhtumi vormistamiseks asukohamaa politseis.
• Juhul kui kindlustatu spordivarustus hilines reisi sihtkohta rohkem kui 24 tundi, siis on võimalik saada hüvitist spordivarustuse rendikulu eest ja ainult transpordi ettevõtte õiendi alusel;
• Kui su spordivarustus on kadunud või kahjustunud nii, et parandamine ja edasine kasutamine pole võimalik hüvitame uue või samaväärsekasutatud spordivarustuse ostmise ainult transpordiettevõtte või politsei tõendi alusel.
• Kui spordivarustust on võimalik parandada, hüvitame spordivarustuse parandamise.
• Kahju lahendamiseks pöördu meie poole kahjust teatamise vormi kaudu siin lehel.


Spordivarustuse kahju lahendamiseks vajalikud dokumendid:
• reisikindlustuse kahjuavaldus, mille leiab meie interneti aadressilt
• Reisikindlustuse kahjuavaldus, mille saad täita siin kodulehel.
• Isikut tõendav dokument.
• Transpordiettevõtte süül tekkinud varustuse kahjustumise, hävinemise või kadumise osas küsi tõend lennuettevõttest või lennujaama kadunud pagasi osakonnast.
• Varustuse vargusel või röövimisel on vajalik asukohamaa politsei tõend, mis kinnitab sündmuse toimumist ja kirjeldab kadunud esemeid.
• Kahjud hüvitame ainult originaaldokumentide alusel.

Muud kahjud

Kuidas käituda?

Kahju lahendamiseks pöördu esimesel võimalusel meie Sõpruse ärimaja kontorisse Tallinnas või täida kahjuavaldus siin kodulehel. Täpsemaid juhtnööre saad küsida tööpäevaringselt meie kahjukäsitluse telefonil +372 675 7628