Ehkki lõviosa Eesti elanikest peab oma väärtuslikemaks maiseks varaks kodu, on see kindlustatud vaid 59 protsendil inimestest.

24.05.2019

Viimased uudised

 • 13.10.2021
  Ahjud ja korstnad vajavad kontrolli, aga kui sageli?
  Loen edasi...
 • 06.10.2021
  Tartu gaasiplahvatuses suuri kahjustusi saanud trepikoja korteritel on ees uued tuletõkkeuksed
  Loen edasi...
 • 23.09.2021
  Kuidas vältida otsasõitu metsloomale?
  Loen edasi...
Kõik uudised

Gjensidige kindlustuse tellitud ja Nielseni läbi viidud uuring näitas, et koduste kahjude osas riskivad enim eakamad ja väiksema sissetulekuga inimesed, kelle seas on kodukindlustus kõige vähem levinud.

Suuri kahjusid põhjustava õnnetuse korral jääks väga keerulisse olukorda seega kaks viiendikku inimestest.

Madalama sissetulekuga inimestest on kodukindlustus vaid pisut enam kui pooltel elanikest. Kodu ja selles olevat vara kahjustav õnnetus võib keerulisemate toimetulekuvõimalustega pered jätta väga täbarasse olukorda.

Gjensidige Eesti kahjukäsituse osakonna juhataja Maarika Mürk tõi välja, et kümned tuhanded Eesti elanikud elavad igapäevaselt riskiga, mille suurust nad ei oska enne õnnetuse juhtumist kujutada.

“Kodu on meie kindlus, mistõttu võiks selle kindlustamine olla sama levinud kui liikluskindlustus,” ütles Mürk. “Kodu ja selles olevat vara puudutav õnnetus tähendab tavapärase elurütmi häirumist ning tõsist emotsionaalselt ning rahalist lööki. Erilise riski all on kõrgemas eas, väiksema sissetulekuga ja vanemates kortermajades elavad inimesed.”

Levinuimad kahjujuhtumid on seotud torustikega. Sellele järgnevad tule põhjustatud õnnetused ning need on tihti kõige suurema ulatusega, põhjustades kahjusid, kus vara hävineb täielikult.

Kui Eestis on kodukindlustus 59% inimestest, siis Lätis ja Leedus on vastavad numbrid vaid 49% ja 50%.

Uuringu käigus intervjueeriti 1600 Eestis elavat 16-64aastast inimest. Identne uuring viidi läbi ka Lätis ja Leedus.