Sõlmi liikluskindlustus ja võida raha tagasi!

„Raha tagasi“ liikluskindlustuskampaania (edaspidi „Kampaania“) korraldaja on ADB Gjensidige Eesti filiaal, ettevõtte reg. nr.: 11193232, aadress: Sõpruse puiestee 145, Tallinn (Edaspidi „Kampaania korraldaja“).

  • Kampaania periood on 30.04.2020 – 29.05.2020. Kampaania käigus loositakse võitjad, kes saavad liikluskindlustuse eest tasutud kindlustusmakse tagasi alltoodud tingimustel ja ulatuses.
  • Loosis osalevad kõik kliendid, kes on ostnud liikluskindlustuse lepingu Gjensidige veebilehelt või Gjensidige klienditeeninduskeskuse kaudu ülalmainitud perioodi sees (kindlustuskaitse algus võib jääda perioodist välja).
  • Iga päev loositakse välja üks võitja – kokku 30 võitjat.
  • Võitjad klientide hulgast, kes on ostnud liikluskindlustuse laupäeval ja pühapäeval, loositakse välja järgneva nädala alguses.
  • Võitjatega võetakse ühendust telefoni/ e-kirja teel.
  • Tagasimakseid tehakse 1x nädalas – nädala alguses.
  • Maksimaalne tagasimakstav summa on 200 eurot.
  • Kui loositud võitja poliisi kindlustusmakse on üle 200 euro, siis tagastab Kampaania korraldaja kliendile summa kampaania maksimaalses väärtuses (200 eurot). Kui loositud võitja poliisi kindlustusmakse on alla 200 euro, siis tagastab Kampaania korraldaja võitjale poliisi kindlustusmakse summa (mitte rohkem).
  • Kampaania võitja kindlustuslepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel ei tagastata Kampaania käigus juba eelnevalt tagastatud kindlustusmakse osa.
  • Kampaania korraldaja tasub kõik auhindadega seotud kohustuslikud maksud.