Ehitusobjektide kindlustamine

Ehituse ajal ja ka pärast ehitustööde lõppu on kasu kindlustusliikidest, mis aitavad töid teostanud ettevõttel kvaliteeti garanteerida ja lubadusi täita ka siis, kui midagi olulist viltu peaks vedama.

Kaitse enda ettevõtet ning selle vara

Täida vorm ning märgi, millised ettevõtte kindlustuslahendused sind huvitavad. Koos leiame sulle sobivaima lahenduse.

Soovin kindlustuslahendust 

Ehituse koguriskikindlustus (CAR)

Ehitustegevuse käigus võib juhtuda nii mõndagi. Kindlustusjuhtumiteks on ehitatava objekti, ehitusmaterjalide ja tööriistade kahjustumine, kaotsiminek või hävimine. Kindlustatud on ka tööliste hooletusest ja oskamatusest põhjustatud kahju. Võimalik on sõlmida nii objektipõhist kui aastamahu kindlustuslepingut.

Ehitusmontaaži kindlustus (EAR)

Monteerija koguriskikindlustus kaitseb ehituskonstruktsioonide või -seadmete paigaldajat kahjude eest, mis võivad tekkida paigaldatavale objektile.

Ehitustegevuse vastutus

Hüvitame ehitustegevuse käigus tekitatud kahju kolmandatele isikutele. Hüvitatavad on nii varakahjud, isikukahjud kui õigusabikulud.