Kuidas toimida õnnetuse korral?

Õnnetusse sattudes taga ohutus ja veendu, et õnnetuspaik ja osalejad on teistele liiklejatele nähtavad. Pildista telefoniga sõidukite asukoht sündmuskohal ja fikseeri tekkinud vigastused.

Hädaabisse helistamine

Helista hädaabinumbril 112 ning toimi vastavalt nende juhistele, kui:

 • õnnetuses sai viga inimene
 • üks autojuhtidest on joobes, juhilubade või kindlustuseta
 • kahju tekitaja on sündmuskohalt lahkunud
 • toimub teelt väljasõit
 • toimub otsasõit loomale, liiklusmärgile, rajatisele või sõidukile, mille omanikuga ei saa sõlmida kirjalikku kokkulepet sündmuskohal
 • liiklusõnnetuses osalenud pooled ei ole õnnetuse põhjustes ühel meelel ja ei saa süü osas kokkuleppele

Oota ära politsei ja päästemeeskonna saabumine ning vormistage juhtum nõuetekohaselt.

Liiklusõnnetuse vormistamine

Jõudke kokkuleppele, kes on liiklusõnnetuse põhjustaja ja kannatanu ning täitke liiklusõnnetuse teade. Kui blanketti pole käepärast, siis võib liiklusõnnetuse teate ka paberil vormistada.

Kindlasti pane kirja:

 • kannatanu ning põhjustaja nimed, isikukoodid ja kontaktandmed
 • sõidukite registreerimisnumbrid, margid ja mudelid
 • juhtumi kirjeldus koos skeemiga
 • allkirjad, et osalised on kirjapanduga nõus

Sõidukikahjust teatamine

Pärast juhtumi vormistamist võib sündmuskohalt lahkuda. Purunenud klaasiga sõiduk toimeta turvalisse kohta, et vältida vargusi salongist. Kui vajad puksiirteenust, pöördu Autoabi24 poole, kes aitab sind nii sündmuskohal kui toimetab sõiduki lähimasse remondiettevõttesse. Gjensidige kaskokindlustusega on Autoabi24 teenus tasuta.

Kahju teatamiseks pöördu meie koostööpartnerist remondiettevõtte poole, kes abistab sõiduki kahjustuste hindamisel ja vajalike dokumentide täitmisel.

Liiklusõnnetuse kannatanu õigused

Kannatanul on õigus nõuda liikluskindlustuse juhtumi käsitlust oma kindlustusandjalt kui:

 • kindlustusjuhtumi läbi on kahjustada saanud vaid sõiduk või sõiduk ja muu asi samas juhtumis
 • kindlustusjuhtumis osalenud sõidukite põhiasukoht on Eesti
 • hüvitise summa on eeldatavalt alla 10 000 EUR
 • kindlustusjuhtumi asjaolud on selged